Eiendomsdrift

Vi administrerer næringseiendommer på vegne av eier, og forestår den daglige drift.
Vi utfører alt fra forretningsførsel med leie innkreving og regnskapsførsel til eiendomsutvikling.

Vi tilbyr:

Å ta hånd om den tekniske forvaltning med vaktmestertjenester.

Full service eller spesifikke utvalg av vårt tjenestespekter.

Adhoc oppdrag innen teknisk forvaltning.

Prosjektledelse ved utbygging og ombygging.

Internkontroll for eiendom (HMS).

Brannteknisk dokumentasjon.

Regelmessige inspeksjoner av tekniske installasjoner.

Vaktmestertjenester.Kontakt oss for tilbud og priser.

Bygg-/tømrermester